Skinner

Стомана К390- 63hrc. Вдлъбнат скос. Острие 110мм. Дръжка-120.
Без дръжка и кания.

Steel K390-63 hrc. Hollow grind. 110 mm blade. Handle-120. Without handle and sheath.

https://www.youtube.com/watch?v=d1Qnh9qQXE4

SOLD

0.00Є