F Hunter

We can make it!

Steel-K390-64hrc.blade-128mm, Thickness 4,3mm. flat grind , handle-125mm. elder burl

https://www.youtube.com/watch?v=fU2XphOhWCA&t=2s

Стомана К390 64hrc, осрие-128мм, дебелина 4,3мм., дръжка-125мм. стабилизиран наплив

Specs:

BLADE: blade-128mm, Thickness 4,3mm

HANDLE: handle-125mm. elder burl

Product code: 1165